หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
     


 
ด่วนที่สุด กำหนดตรวจนิเทศก์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
 
**ด่วนที่สุด** การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
 
**ด่วนที่สุด** การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
 
ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
 
***ด่วนที่สุด*** ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ลว. 19 เมงย. 2562 และมติคณะกรรมการอาหารนมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2562 [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
 
***ด่วนที่สุด*** ขอหารือกรณีเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 598