กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP / ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการบริการจัดการน้ำและนวัตวิถี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

วันที่ 24 ธันวาคม 2561
เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานการบริการจัดการน้ำและนวัตวิถี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่าง วันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 โดยนายสันชัย พรมสิทธิ์นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว มอบหมายให้ นายวรเดช ตั้งสกุล ที่ปรึกษานายกฯ เปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านค่ายฯชั้น 2 ค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ธ.ค. 2561 เวลา 15.49 น. โดย คุณ วรพล พงษ์วิเศษ

ผู้เข้าชม 106 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย