หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเต่า   แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องางการเข้าระบบ ITA แก่บุคคลในหน่วยงาน สำหรับแบบวัดความรู้ผู็มีส่วนได้ส่วนเสียภายในขององค์กรและบุคคลภายนอก ภายในวันที่ 31 พ.ค.62   27 พ.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คอนสาร   โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับป่าไม้ฯ   27 พ.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน พฤษภาคม.2562   27 พ.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562   27 พ.ค. 2562 14
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองสังข์   “ Big Cleaning Day ”   27 พ.ค. 2562 5
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองสังข์   รำถวายเจ้าพ่อพญาแล “บุญเดือนหก” ประจำปี ๒๕๖๒   27 พ.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองสังข์   การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ (สปสช.)   27 พ.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองสังข์   โครงการอบรมพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   27 พ.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองสังข์   การประชุมประชาคมตำบลหนองสังข์ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๒   27 พ.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ลาดใหญ่   ประกาศเทศบาลตำบลลาดใหญ่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกั้นดิน   24 พ.ค. 2562 2
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   24 พ.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   **ด่วนที่สุด** กำหนดตรวจนิเทศน์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \\\"จังหวัดสะอาด\\\" ประจำปี พ.ศ.2562   24 พ.ค. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   การตรวจสอบการแต่งตั้งบุคลากร ตำแหน่งเลขานุการและที่ปรึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   24 พ.ค. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอบการประเมินที่ 2 ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562   24 พ.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)   23 พ.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561)   23 พ.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พ.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.นาเสียว   กิจกรรมดูแลรักษาความสะอาด (Big cleaning day) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562    23 พ.ค. 2562 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 387